Sinan Ciftci Architecten BV
De Borghgravelaan 30
3550 Heusden-Zolder, België


Tel: +32 (0) 496 73 15 84
Mail:
Volg ons op sociale media
SNNC-architecten - sidemenu - facebook SNNC-architecten - sidemenu - instagram
Diensten.
Professionele expertise
Hieronder kunt u een groot aanbod van onze dienstverlening terugvinden. Voor elk project wordt er een dienstenpakket op maat aangeboden. Tijdens een eerste gesprek wordt het project in detail besproken. Voortvloeiend uit de resultaten van dit eerste gesprek worden de van toepassing zijnde diensten vastgelegd.
Architectuuropdracht
Een architectuuropdracht start met de opmaak van het schetsontwerp en komt ten einde bij de definitieve oplevering. De opdrachtgever wordt van A tot Z begeleidt gedurende het gehele bouwproces. Alle facetten worden met de nodige professionaliteit doorlopen: ontwerp, vergunningsaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging, oplevering, ...
Administratieve opdracht
Bij een project horen heel wat administratieve taken en opdrachten. Hierin staan we de opdrachtgever bij en maken we hem onder meer wegwijs doorheen de administratieve vragen.
Verbouwingsopdracht
Wilt u een interne verbouwing realiseren? Of heeft u een aanbouw in gedachte? Of een combinatie van de twee? We kunnen u hier allemaal in bijstaan. Na een analyse van de bestaande toestand leggen we in samenspraak met de opdrachtgever het juiste stappenplan vast voor het doorlopen van het verbouwingstraject.
Interieuropdracht
De ruimtes bepalen het interieur. We leggen de ruimtes vast om voortvloeiend hierop ook het juiste interieurontwerp op te maken.
Adviesverlening
We stellen onze kennis en expertise ter beschikking om binnen een bepaald project de juiste adviezen te verlenen. Afhankelijk van de vraag en complexiteit verwijzen we de opdrachtgever zo nodig ook door naar de juiste gesprekpartners.
Haalbaarheidsstudie
We onderzoeken en analyseren de haalbaarheid van een project binnen de vooropgestelde randvoorwaarden. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan alle geldende regelgevingen. Het resultaat maakt ons duidelijk welke volgende stappen gehanteerd dienen te worden.
Conceptontwikkeling
Elk project begint met een sterk basisidee. Rekening houdende met het programma van eisen van het project leggen we, na een grondige onderzoek, de krachtlijnen vast waarop het project kan worden voortgebouwd. De eerste belangrijke stap naar een geslaagd project is op deze manier gezet.
Projectmanagement
Als projectmanager staan we in voor de nodige coördinatie tussen de verschillende belanghebbende partijen en volgen we onder meer het budget, de timing, ... mee op. We staan er ook op toe dat de vooropgestelde projectdoelen worden gerealiseerd.
Visualisatie
Wanneer het ontwerpproces van een bouwproject voldoende op punt staat kan er worden overgegaan van een 'plan' naar een 'beeld'. Rekening houdende met de wensen van de opdrachtgever worden er visualisaties opgemaakt. Hierbij worden realistische beelden gevormd van het project. Deze beelden versterken het inlevingsvermogen in het project.
SNNC-architecten - to_top